Trung Quốc và Nhật Bản nắm giữ 2.165 tỷ USD trái phiếu Chính phủ Mỹ

Số lượng trái phiếu chính phủ Mỹ mà Trung Quốc nắm giữ đã tăng nhẹ trở lại lên 1.123 tỷ USD trong tháng 12/2018. 

Trong tháng 11/2018 trước đó, Trung Quốc sở hữu số lượng trái phiếu trị giá 1.121 tỷ USD, giảm 17,5 tỷ USD so với tháng 10/2018.

Trong khi đó, số lượng trái phiếu chính phủ Mỹ mà Nhật Bản nắm giữ đã trị giá tới 1.042 tỷ USD tháng 12/2018, tăng so với mức 1.036 tỷ USD hồi tháng 11/2018. 

Như vậy, tổng cộng cả Nhật Bản và Trung Quốc đang nắm giữ hơn 1/3 tổng số lượng trái phiếu chính phủ Mỹ do nước ngoài sở hữu.

M.H

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *