BOT Thái Nguyên – Chợ Mới: 1 trạm được thu, 1 trạm tiếp tục chờ

Liên quan tới dự án BOT xây dựng QL3 mới Thái Nguyên – Chợ Mới và nâng cấp, mở rộng QL3 đoạn Km 75 – Km 100, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể vừa giao Vụ Tài chính chủ trì phối hợp với Vụ Đối tác công tư, Ban Quản lý dự án 2, nhà đầu tư kiểm tra, rà soát các thủ tục theo quy định liên quan để khẩn trương quyết toán, xác định chi phí đầu tư xây dựng thực tế.

Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để cho phép thu phí tại trạm thu đặt trên QL mới Thái Nguyên – Chợ Mới. Đồng thời, giao Tổng cục Đường bộ VN phối hợp với nhà đầu tư giám sát chặt chẽ doanh thu giá sử dụng đường bộ từ 1 – 2 tháng, trên cơ sở đó đánh giá khả năng hoàn vốn cho dự án bằng trạm thu phí này, làm cơ sở xây dựng các phương án hoàn vốn cho dự án.

Tin liên quan

Với trạm thu phí thứ hai đặt trên QL3 cũ, tiếp tục rà soát thủ tục pháp lý, tính phù hợp của vị trí đặt trạm. Trên cơ sở đó, đề xuất mức thu phù hợp, đồng thời xây dựng các phương án thu phí hoàn vốn cho dự án.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *