Phó Cục trưởng Cục THTK tài chính Nguyễn Việt Hùng đạt giải CSO 2017

Phó Cục trưởng Cục THTK tài chính Nguyễn Việt Hùng (bên trái) được vinh danh CSO 2017.Phó Cục trưởng Cục THTK tài chính Nguyễn Việt Hùng (bên trái) được vinh danh CSO 2017.

Đây là một trong những giải thưởng về công nghệ uy tín nhất trong năm của khu vực Đông Nam Á do Tập đoàn Dữ liệu quốc tế (IDG) phối hợp với Câu lạc bộ CEO & CIO tổ chức.

Năm nay, Hội đồng Bình chọn đã “chấm” được 26 lãnh đạo CNTT & ANTT tiêu biểu tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, gồm 9 CIO khối Nhà nước từ 4 Bộ, 3 Sở, Ngành, 1 UBND (thành phố Đà Nẵng) và 1 Ủy ban (Ủy ban Giám sát Tài chính); 5 CIO Khối Doanh nghiệp từ 2 doanh nghiệp nhà nước, 2 doanh nghiệp tư nhân, 1 doanh nghiệp có vốn nước ngoài; 5 CIO Khối Nước ngoài gồm 4 doanh nghiệp Tài chính – Ngân hàng và 1 đơn vị Viễn thông; cùng 7 CSO từ 5 đơn vị Bộ, Ngành TW và 2 đơn vị khối Doanh nghiệp nhóm Ngân hàng – Tài chính.

Phó Cục trưởng Cục THTK tài chính Nguyễn Việt Hùng đạt giải CSO 2017 ảnh 1Các CSO 2017.

Những người đạt giải là các Giám đốc CNTT, ANTT đã có những đóng góp tích cực cho ngành CNTT và an ninh bảo mật thông tin trong thời gian tối thiểu 3 năm liên tiếp tính đến thời điểm bình chọn.

Bộ Tài chính có 2 cán bộ được vinh danh CIO và CSO tiêu biểu trong khối ASEAN đó là: Ông Nguyễn Đình Sơn Thành, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Học viện Tài chính (Giải thưởng CIO) và ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê (THTK) tài chính (Giải thưởng CSO). 

Phó Cục trưởng Cục THTK tài chính Nguyễn Việt Hùng đạt giải CSO 2017 ảnh 2Ông Nguyễn Đình Sơn Thành, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Học viện Tài chính  (bên trái) – CIO 2017.

Giải thưởng Lãnh đạo CNTT & ANTT Đông Nam Á tiêu biểu công nhận sự tiến bộ và phát triển trong việc lập kế hoạch, xây dựng các chiến lược, tầm nhìn cùng với việc thi hành và cải tiến ANTT nhằm đảm bảo sự an toàn thông tin và dữ liệu cũng như quá trình làm việc trong tổ chức, lãnh đạo hơn là một giải thưởng mang tính công nghệ thông thường. Bên cạnh đó, Hội đồng Bình chọn đánh giá cao những nỗ lực đổi mới sáng tạo mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, tổ chức…

(PV)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *