Mời kiều bào về dự Quốc giỗ Hùng Vương 2015

Khoảng 70 kiều bào đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới và là những gương mặt ưu tú, có đóng góp tích cực vào công tác cộng đồng cũng như các phong trào hội đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài sẽ về dự Giỗ Tổ Hùng Vương từ ngày 22/4 đến ngày 29/4.

Đồng bào đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài có thể đăng ký tham dự Chương trình thông qua Cơ quan đại diện Việt Nam tại các địa bàn hoặc Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *